Wat te doen: Zorg dat aanmeldingen voor Divemaster zonder vertraging verwerkt kunnen worden

Go_Pro_CAY07_1136_TS_KingWorld_LGDivemaster-kandidaten hebben de hele zomer door hard gewerkt en de aanmeldingen blijven bij het PADI EMEA-kantoor binnenstromen. Wij streven ernaar om alle aanmeldingen direct te verwerken. Zo nu en dan treedt echter vertraging op omdat de benodigde documenten ontbreken.

De meest voorkomende oorzaak van vertraging is het ontbreken van documenten van de eerstehulp- en reanimatiecursus.

In de PADI Instructor Manual staat beschreven welke certificaten in aanmerking komen voor EFR Primary Care als bewijs van een geldige reanimatiecursus, en voor EFR Secondary Care als bewijs van een geldige eerstehulpcursus. Deze mogen op de datum van aanmelding niet ouder zijn dan 24 maanden.

EFR_4C-Black-WhtTrap®_09

Let op dat niet-EFR-cursussen voor eerstehulp en reanimatie ook aan de vereisten voor Divemaster kunnen voldoen. De documentatie met bewijs van afronding van zo’n cursus moet dan echter bij de aanmelding zijn gevoegd. De meeste eerstehulp- en reanimatiecursussen worden toegestaan, zolang ze voldoen aan de huidige richtlijnen voor noodhulpverlening. Ben je er niet helemaal zeker van of de eerstehulp/reanimatiecursus die jouw kandidaat heeft gevolgd aan de vereisten voldoet, neem dan via e-mail contact op met de afdeling Training om dit verifiëren (training.emea@padi.com).

Let op: eerstehulp- en reanimatiecursussen die volledig online kunnen worden gevolgd voldoen niet aan de vereisten voor Divemaster (en ook niet aan de eerstehulp/reanimatievereisten voor andere PADI-cursussen).

Zo verzeker jij je ervan dat de aanmelding voor jouw Divemaster-kandidaat zo snel mogelijk wordt verwerkt:

 1. Controleer of de benodigde informatie voor de brevettering volledig is
 2. Controleer of alle benodigde handtekeningen aanwezig zijn
 3. Zorg ervoor dat de aanmelding in zijn geheel wordt gedaan – inclusief de hologramsticker
 4. Wanneer je certificaten van andere organisaties meestuurt, waaronder die voor eerstehulp/reanimatiecursussen, en equivalenten van Advanced Open Water en Rescue Diver, zorg er dan voor dat de kopieën hiervan bij de aanmelding zijn gevoegd.
 5. Vermeld de betalingsgegevens

Aanvaardbare documentatie bestaat uit:

 • Een kopie van beide zijden van de brevetpas van de brevetterende organisatie
 • Een kopie van het papieren certificaat van de brevetterende organisatie
 • Een schrijven op het briefpapier van de brevetterende organisatie (met briefhoofd), voor controledoeleinden

Uitleg over de duikmedische verklaring

Voor PADI Divemaster, (Assistant) Instructor en andere cursussen op het niveau vanPADI Pro is duidelijk beschreven wat de belangrijkste cursusvoorwaarden zijn wat betreft de duikmedische keuring van de kandidaat en dat die niet langer dan 12 maanden geleden door een arts mag zijn uitgevoerd.

Aangezien dit een cursusvoorwaarde is, zijn zowel de PADI Instructor die de cursus geeft als het PADI-duikcentrum waar de cursus wordt gegeven ervoor verantwoordelijk dat deze verklaring voor geschiktheid om te duiken aanwezig is voordat de cursus van start gaat – of in het uiterste geval voordat de praktijklessen in het water worden gehouden (ook al is dat in een zwembad of in beschut water). Het is een schending van de PADI Training Standards om kandidaten mee het water in te nemen voor cursusactiviteiten als ze nog geen verklaring “fit om te duiken” in hun dossier hebben.

Het bovenstaande is ook van toepassing op cursisten voor andere PADI-cursussen waarbij duiken een onderdeel is en waar de cursist een of meerdere vragen van de medische verklaring/vragenlijst met “Ja” heeft beantwoord. Als de medische situatie van een cursist tijdens de cursus wijzigt, dan moet de cursist een herkeuring ondergaan en door een arts goedgekeurd worden om te duiken voordat de cursus voortgezet mag worden. Een duikmedische goedkeuring moet ook op het moment dat de cursus wordt afgerond geldig zijn (d.w.z. minder dan een jaar oud).

Tips om ervoor te zorgen/te controleren dat de duikmedische documentatie in orde is op het moment dat elke cursus start of afgerond wordt:

#1 – De duikmedische verklaring moet ten minste de volgende specifieke informatie bevatten:

 • Volledige naam en bijzonderheden (bv. geboortedatum) om de identiteit van de duiker te kunnen vaststellen
 • Goedkeuring voor duiken (bv. “fit om te duiken”)
 • Volledige naam en contactgegevens van de arts
 • Handtekening van de arts en datum

#2 – Bewaar een kopie in het dossier (de duiker houdt zelf het origineel van de medische verklaring)

The post Wat te doen: Zorg dat aanmeldingen voor Divemaster zonder vertraging verwerkt kunnen worden appeared first on PADIProsEurope.

Leave a Reply