Succesvol EFRIT cursus in Rotterdam

EFRI Oostvoorne 2013 - 1Michael van Meerbeek, Mariam de Jongh Swemer, Lucas Schiffe Leers, Floortje Rodemans, Paul Daver en Ciden Mileto Manual (Mozambique) hebben onder leiding van EFRIT Trainer Yme Carsana succesvol de EFRIT cursus afgesloten. Het afsluitende praktijk gedeelte vond dit afgelopen weekend plaats in Rotterdam.

Via deze weg willen wij alle deelnemers van harte feliciteren met het behaalde resultaat!

Speciale dank gaat uit naar PADI CD Bart den Ouden voor de logistieke ondersteuning!