Duiken met aritmie

De elektrische “bedrading” van je hart is één van de meest vernuftige staaltjes engineering van de natuur. In die bedrading kunnen soms onregelmatigheden optreden. Bij aritmie gaat het om aandoeningen waarbij het hart onregelmatig slaat en tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden. Enkele vormen van aritmie vormen, net als sommige medicijnen om aritmie te behandelen, een absolute contra-indicatie voor duiken. Sommige patiënten met aritmie, echter, mogen nadat zij door een bevoegde arts zijn onderzocht en goedgekeurd toch duiken. Als duikprofessional is het dan wel van belang dat je je bewust bent van aritmie en de invloed daarvan op duikers. Hier volgt een inleiding tot algemene vormen van aritmie:

EKG Image

Atriumfibrillatie

Atriumfibrillatie (of boezemfibrillatie) is de meest algemene vorm van aritmie. Boezemfibrillatie openbaart zich als een snelle en onregelmatige hartslag. Oorzaak is een verstoring van de elektrische signalen die het hart in een gecontroleerd ritme laten samentrekken. Atriumfibrillatie kan er toe leiden dat bloed zich in de boezem verzamelt waarna er bloedpropjes ontstaan en het risico op een hartaanval toeneemt. Algemene oorzaken van de aandoening zijn hoge bloeddruk en een kransslagaderaandoening. Alhoewel sommige mensen mogelijk nooit de symptomen van boezemfibrillatie voelen terwijl ze het wel hebben, moet iedereen met deze aandoening zich medisch laten onderzoeken. Zij die terugkerende boezemfibrillatie ervaren moeten niet meer duiken. Dit geldt ook voor mensen die bepaalde medicijnen gebruiken om boezemfibrillatie te behandelen.

Extrasystole

Extrasystole is een aandoening waarbij hartslagen tijdens het normale hartritme te vroeg vallen en over te lijken slaan. Hartoverslagen treden vaak op in de hartkamer en worden vaak PVC’s genoemd (premature ventricular contractions). Onderzoeken hebben uitgewezen dat 75 procent van gezonde mensen die 24 uur lang gemonitord worden af en toe een PVC hebben. Een extrasystole zoals een PVC wordt doorgaans niet gevoeld. Op een PVC volgt een pauze als het elektrisch circuit van het hart zichzelf reset. De hartslag volgend op de pauze is meestal wat krachtiger dan een normale hartslag. Het kan zijn dat je deze voelt als een soort bons. Duikers die PVC’s ervaren moeten hun arts raadplegen. De meeste duikers met een onschuldige PVC mogen na een grondige beoordeling door een cardioloog weer duiken.

Syncope

Syncope is een plotseling bewustzijnsverlies gevolgd door een relatief snel herstel. De oorzaken van syncope variëren van iets wat relatief onschuldig is tot iets wat levensbedreigend is. Vanwege de kans op plotseling bewustzijnsverlies in of bij het water, zorgt syncope bij duikers en bij personeel in of bij het water voor specifieke uitdagingen.

De aandoening kan optreden in het water of tijdens het water uitgaan door factoren als (zware) inspanning en uitdroging, of als het bloedvolume naar de ledematen zich weer stabiliseert. Door syncopepatiënten in een koele omgeving op hun rug te leggen komen zij naar verwachting weer snel bij. Mensen met een indicatie voor syncope wordt afgeraden om te duiken. Ze kunnen goedgekeurd worden om te duiken als hun arts de onderliggende oorzaak van de symptomen heeft vastgesteld en behandeld.

Surf voor meer informatie over hartgezondheid en duiken naar DAN.org/Health

H_DAN_LogoYDSA

The post Duiken met aritmie appeared first on PADIProsEurope.