Hoger liggend doel: PADI’s vier pijlers van verandering

De afgelopen 50 jaar is PADI® uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk van duikcentra, -resorts en individuele professionals die veel meer doen dan alleen maar lesgeven, duikapparatuur verkopen en duiktrips organiseren. PADI-leden veranderen dagelijks de levens van nieuwe duikers. Gezamenlijk hebben we miljoenen duikers, ambassadeurs en beschermers van onze waterwereld gebrevetteerd.

En onze waterwereld heeft elke duiker, ambassadeur en beschermer nodig. Acht miljoen ton aan plastic belandt ieder jaar in zee. Er is zoveel plastic dat we termen hanteren als “plastic soep” om de enorme ophoping te omschrijven. Hogere temperaturen en verzuring van het zeewater hebben 20 procent van de koraalriffen ter wereld vernietigd. Overbevissing is onstuitbaar. Sommige haaiensoorten worden acuut met uitsterven bedreigd, hun aantallen zijn al met 80 procent geslonken – als deze toproofdieren verdwijnen geraken complete ecosystemen uit balans.

Als collectief moet PADI zich inspannen om de krachten te bundelen en te handelen in het algemeen belang. Door duikers zich bij de PADI-familie aan te laten sluiten en hen actie te laten ondernemen bij kwesties die van belang zijn voor onze branche, kunnen we een nog sterkere katalysator van verandering worden. Als we duikers van over de hele wereld plaatselijk meer betrokken kunnen maken, is wereldwijde verandering onafwendbaar.

Dit is de reden waarom in 2016 PADI’s vier pijlers van verandering werden gelanceerd. Deze vier initiatieven dragen bij aan het hierboven beschreven, hoger gelegen doel:

GEZONDHEID VAN DE WERELDZEEËN: Wereldwijde inspanningen steunen om te zorgen voor een gezonde waterwereld. Partneren met Project AWARE om de zee te ontdoen van afval, en partnerschappen aangaan om over de hele wereld te zorgen voor beschermde mariene gebieden.

 

BESCHERMING VAN ZEEDIEREN: Biodiversiteit van het zeeleven beschermen. Project AWARE® en andere organisaties steunen die zich hard maken voor de invoering van wetgeving, de voorlichting van de gemeenschap, en de strijd tegen het ontvinnen van haaien en overbevissing.

 

MENSEN EN DE GEMEENSCHAP: Meer doen ter ondersteuning van de bouw van een duikinfrastructuur en voorlichting van de plaatselijke bevolking om duurzamer te worden. Plaatselijke gemeenschappen voorlichten en ondersteunen om bij te dragen aan een goede gezondheid van de wereldzeeën en aan de bescherming van zeedieren.

 

GEZONDHEID EN WELZIJN: Als we de wereld van buiten af helpen genezen, genezen we deze ook van binnen uit. Veel mensen putten hoop voor hun toekomst uit duiken. Verhalen over overwinningen op tegenspoed, ziekte en lijden, getuigen van de genezingskracht die van duiken uitgaat. Deel de wonderbaarlijke verhalen over persoonlijke transformatie met anderen zodat zij er baat bij hebben.

Deze krachtige boodschappen doen wat met mensen. Zij willen dan betrokken raken bij instanties die een concreet verschil kunnen maken. Maar daarover moeten zij wel eerst geïnformeerd worden. Het is dan ook van belang om de boodschap te verkondigen. Kijk naar je huidig communicatieplan en neem deze initiatieven mee in het plan op een manier die past bij je plaatselijke omgeving. Waarschijnlijk heb je dit al gedaan maar prioriteit geven aan het informeren van mensen over dit collectieve commitment is een krachtige manier om het aantal duikers, ambassadeurs en beschermers van onze waterplaneet uit te breiden.

Er is geen betere dag om je betrokkenheid bij de vier pijlers van verandering te benadrukken dan 22 april 2017, de Dag van de Aarde. Sinds 1970 richtte de Dag van de Aarde zich op milieukwesties en was de dag de stem van een wereldwijd groeiend milieubewustzijn. Inmiddels, 47 jaar later, blijft de Dag van de Aarde mensen inspireren, ideeën uitlokken, passie aanwakkeren en mensen tot actie aanzetten. Het is een perfecte gelegenheid om je plaatselijke gemeenschap te informeren over je inspanningen ten behoeve van het milieu. Dit soort nieuwsberichten zal waarschijnlijk ook door de plaatselijke media goed worden opgepikt.

The post Hoger liggend doel: PADI’s vier pijlers van verandering appeared first on PADIProsEurope.

Sneller te downloaden Digitale brevetteringsbundels nu beschikbaar

Om gebruikers met beperkte internetverbinding tegemoet te komen is de digitale Open Water Diver-brevetteringsbundel – Offline (Engels), artikelnr. 60460-1, aangepast. Deze thuisstudiebundel is er nu in twee downloadopties: 1) de PADI Open Water Diver Touch™, één groot bestand met daarin video’s geïntegreerd, en 2) een digitaal PADI Open Water Diver-handboek, waarin de quizzen en examen samen met de kennistoetsen zijn ‘embedded’. Zodra de gebruiker een verbinding met het internet heeft kan deze versie worden opgeslagen en de gegevens kunnen worden geüpload. Cursisten behouden toegang tot de digitale versies van de Recreational Dive Planner (RDP-tabel) en eRDPML™. De PADI Open Water Diver-video met hoge resolutie is nu ook los van de Touch beschikbaar en kan worden gedownload in zes losse bestanden van lage resolutie (inclusief de inleiding en vijf hoofdstukken).

Cursisten hebben de optie om alle twee de versies van de digitale brevetteringsbundel (offline studiematerialen), afhankelijk van hun internetaansluiting en opslagcapaciteit van hun apparaat te downloaden. Aangezien de bestandsgrootte van de losse video’s en handboek kleiner is, zijn de bestanden zelfs bij een langzame internetverbinding snel te downloaden. Daarnaast kunnen gebruikers de bestanden afzonderlijk of allemaal tegelijk downloaden wat hen nog meer flexibiliteit biedt als zij de studiematerialen willen benaderen.

VEEL GESTELDE VRAGEN

V: Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de twee versies van dit product?
A:
De Open Water Diver Touch, met geïntegreerde video’s van hoge resolutie, moeten als één bestand worden gedownload. Dit kan het beste met een snelle internetverbinding. De meer compacte optie met losse bestanden bestaat uit het Open Water Diver-handboek en de zes gecomprimeerde Open Water Diver-videobestanden. Cursisten kunnen steeds slechts één video downloaden of alle zes gelijktijdig (afhankelijk van beschikbare bandbreedte en tijd).

V: Hoe kan een cursist aan dit product komen?
A:
Zodra nieuwe en bestaande cursisten hun digitale Open Water Diver-brevetteringsbundel (offline) hebben geregistreerd en in de PADI Library App hebben ingelogd, hebben zij toegang tot beide versies. Ze krijgen dan de volgende onderdelen te zien:

 • Begin hierinstructies over hoe te beginnen
 • PADI Open Water Diver Touch (hoge-resolutiebestand)
 • PADI Open Water Diver-handboek
 • PADI Open Water Diver-video – Inleiding (lage-resolutiebestand)
 • PADI Open Water Diver-video – Section 1 (lage-resolutiebestand)
 • PADI Open Water Diver-video – Section 2 (lage-resolutiebestand)
 • PADI Open Water Diver-video – Section 3 (lage-resolutiebestand)
 • PADI Open Water Diver-video – Section 4 (lage-resolutiebestand)
 • PADI Open Water Diver-video – Section 5 (lage-resolutiebestand)
 • eRDPML (digitale versie)
 • RDP-tabel – metrieke stelsel (digitale versie)
 • RDP-tabel – Britse stelsel (digitale versie)

V: Zijn er instructies hoe je het handboek kunt doornemen en hoe je de video’s in lage resolutie kunt bekijken?
A:
Ja. De tweede bevestigingsmail die naar cursisten wordt gestuurd bevat instructies over hoe het product te openen. Ook bevat de mail informatie over de twee opties. Het ‘Begin hier’-onderdeel bevat eenvoudige stap-voor-stap-instructies over hoe je kunt beginnen. Daarnaast is er aan het begin van het digitale handboek informatie te vinden over de mogelijkheid om de video’s te streamen of te downloaden.

V: Kan een cursist met een bepaalde versie (hoge of juiste lage resolutie) van start gaan om vervolgens met een andere versie door te gaan zonder ingevoerde gegevens kwijt te raken?
A:
Ja, maar zodra een bepaalde versie geselecteerd is wordt wel aanbevolen om tijdens de cursus de bij aanvang gekozen optie te blijven hanteren. Als een cursist toch van versie wil veranderen worden de uitslagen van de kennistoetsen, quizzen en het examen, mits deze door de cursist zijn gemaakt en ingediend, opgenomen in het eDossier.

V: Hoe snel komt deze lage-resolutieversie in andere talen beschikbaar?
A:
In het derde kwartaal van 2017 komen de vertaalde studiematerialen in diverse talen beschikbaar.

The post Sneller te downloaden Digitale brevetteringsbundels nu beschikbaar appeared first on PADIProsEurope.

Duiken met aritmie

De elektrische “bedrading” van je hart is één van de meest vernuftige staaltjes engineering van de natuur. In die bedrading kunnen soms onregelmatigheden optreden. Bij aritmie gaat het om aandoeningen waarbij het hart onregelmatig slaat en tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden. Enkele vormen van aritmie vormen, net als sommige medicijnen om aritmie te behandelen, een absolute contra-indicatie voor duiken. Sommige patiënten met aritmie, echter, mogen nadat zij door een bevoegde arts zijn onderzocht en goedgekeurd toch duiken. Als duikprofessional is het dan wel van belang dat je je bewust bent van aritmie en de invloed daarvan op duikers. Hier volgt een inleiding tot algemene vormen van aritmie:

EKG Image

Atriumfibrillatie

Atriumfibrillatie (of boezemfibrillatie) is de meest algemene vorm van aritmie. Boezemfibrillatie openbaart zich als een snelle en onregelmatige hartslag. Oorzaak is een verstoring van de elektrische signalen die het hart in een gecontroleerd ritme laten samentrekken. Atriumfibrillatie kan er toe leiden dat bloed zich in de boezem verzamelt waarna er bloedpropjes ontstaan en het risico op een hartaanval toeneemt. Algemene oorzaken van de aandoening zijn hoge bloeddruk en een kransslagaderaandoening. Alhoewel sommige mensen mogelijk nooit de symptomen van boezemfibrillatie voelen terwijl ze het wel hebben, moet iedereen met deze aandoening zich medisch laten onderzoeken. Zij die terugkerende boezemfibrillatie ervaren moeten niet meer duiken. Dit geldt ook voor mensen die bepaalde medicijnen gebruiken om boezemfibrillatie te behandelen.

Extrasystole

Extrasystole is een aandoening waarbij hartslagen tijdens het normale hartritme te vroeg vallen en over te lijken slaan. Hartoverslagen treden vaak op in de hartkamer en worden vaak PVC’s genoemd (premature ventricular contractions). Onderzoeken hebben uitgewezen dat 75 procent van gezonde mensen die 24 uur lang gemonitord worden af en toe een PVC hebben. Een extrasystole zoals een PVC wordt doorgaans niet gevoeld. Op een PVC volgt een pauze als het elektrisch circuit van het hart zichzelf reset. De hartslag volgend op de pauze is meestal wat krachtiger dan een normale hartslag. Het kan zijn dat je deze voelt als een soort bons. Duikers die PVC’s ervaren moeten hun arts raadplegen. De meeste duikers met een onschuldige PVC mogen na een grondige beoordeling door een cardioloog weer duiken.

Syncope

Syncope is een plotseling bewustzijnsverlies gevolgd door een relatief snel herstel. De oorzaken van syncope variëren van iets wat relatief onschuldig is tot iets wat levensbedreigend is. Vanwege de kans op plotseling bewustzijnsverlies in of bij het water, zorgt syncope bij duikers en bij personeel in of bij het water voor specifieke uitdagingen.

De aandoening kan optreden in het water of tijdens het water uitgaan door factoren als (zware) inspanning en uitdroging, of als het bloedvolume naar de ledematen zich weer stabiliseert. Door syncopepatiënten in een koele omgeving op hun rug te leggen komen zij naar verwachting weer snel bij. Mensen met een indicatie voor syncope wordt afgeraden om te duiken. Ze kunnen goedgekeurd worden om te duiken als hun arts de onderliggende oorzaak van de symptomen heeft vastgesteld en behandeld.

Surf voor meer informatie over hartgezondheid en duiken naar DAN.org/Health

H_DAN_LogoYDSA

The post Duiken met aritmie appeared first on PADIProsEurope.

The Undersea Journal van het eerste kwartaal van 2017 is nu beschikbaar via de PADI Library App

uj1q

Elk kwartaal staat de The Undersea Journal vol met verhalen en artikelen die jou als PADI-professional op de hoogte houden en inspireren. Naast dat je kunt kiezen voor de gedrukte versie van het magazine zijn er diverse digitale mogelijkheden om deze nuttige publicatie te lezen:

1. Via de PADI Library-app (Apple App Store | Play):

 • Open je bibliotheek in je PADI Library-app vanaf je mobiel apparaat, download en lees.
 • Selecteer Certification Paks in het Log In-tabblad bovenaan de padi.com-pagina als je het magazine op je computer wilt lezen. Het magazine vind je vervolgens in de ‘Online Manuals’-portal.

2. Via de Zinio-app op je computer of mobiel apparaat.

3. Als PDF op de PADI Pros’-pagina. Log in op de Pros’-pagina en klik op het References-tabblad. Je kunt het volledige magazine ineens of per hoofdstuk downloaden.

Op dit moment zijn alle uitgaven van 2016 voor alle PADI-leden die hun lidmaatschap hebben verlengd beschikbaar. Elk kwartaal zal de meest recente editie van de publicatie aan de PADI Library worden toegevoegd.

Als jij je voor de digitale versie hebt ingeschreven ontvang je een e-mailbericht dat je publicatie in Zinio voor je klaar staat. Als je voor de gedrukte versie hebt gekozen zal het naar je postadres worden verstuurd.

The post The Undersea Journal van het eerste kwartaal van 2017 is nu beschikbaar via de PADI Library App appeared first on PADIProsEurope.

Bekendmaking van de winnaars in 2016 van de Elite Instructor My PADI Challenge

EIC-BlogHeader1200x500

Onze felicitaties gaan uit naar de instructeurs die de eerste Elite Instructor My PADI Challenge van PADI Europe, Middle East and Africa gewonnen hebben! Dit zijn 15 PADI-professionals die tussen juli en oktober meer mensen hebben gebrevetteerd dan tijdens dezelfde vier maanden van vorig jaar. Bedankt voor jullie geweldige prestaties, jullie toewijding om de wereld te leren duiken, en voor het feit dat jullie voor meer ambassadeurs voor de onderwaterwereld hebben gezorgd.

Winnaars van 2016

300 Level: PADI Course Director, Jann Faraone

 

200 Level: PADI Master Scuba Diver Trainer, Miguel Martin Dolz

 

150 Level:

PADI Course Director, Artin Zaman

PADI Course Director, Gary Mawston

PADI Course Director, Alaa Saeed Al Masri

PADI Master Scuba Diver Trainer, Kim Timmers

 

100 Level:

PADI Master Scuba Diver Trainer, Ashraf Soliman

PADI Master Scuba Diver Trainer, Alberto Martinez Marti

PADI Master Instructor, Paulo Guerreiro

PADI Master Scuba Diver Trainer, Jean-Paul Pires

 

50 Level:

PADI Open Water Scuba Instructor, Shani Pri-or

PADI Open Water Scuba Instructor, Vlada Gill

PADI Master Scuba Diver Trainer, Elisabeth Aichberger

PADI Master Scuba Diver Trainer, Hassan Ahmawy

PADI Master Scuba Diver Trainer, Ezequiel Mizrahi Behar

 

Surf naar http://padiproseurope.com/nl/doe-mee-met-de-2016-elite-instructor-mypadi-challenge/ om meer te weten te komen over de Elite Instructor My PADI Challenge.

The post Bekendmaking van de winnaars in 2016 van de Elite Instructor My PADI Challenge appeared first on PADIProsEurope.

The Undersea Journal-editie van het vierde kwartaal is nu beschikbaar via de PADI Library-app

UJFull

Elk kwartaal staat de The Undersea Journal vol met verhalen en artikelen die jou als PADI-professional op de hoogte houden en inspireren. Naast dat je kunt kiezen voor de gedrukte versie van het magazine zijn er diverse digitale mogelijkheden om deze nuttige publicatie te lezen:

1. Via de PADI Library-app (Apple App Store | Play):

 • Open je bibliotheek in je PADI Library-app vanaf je mobiel apparaat, download en lees.
 • Selecteer Certification Paks in het Log In-tabblad bovenaan de padi.com-pagina als je het magazine op je computer wilt lezen. Het magazine vind je vervolgens in de ‘Online Manuals’-portal.

2. Via de Zinio-app op je computer of mobiel apparaat.

3. Als PDF op de PADI Pros’-pagina. Log in op de Pros’-pagina en klik op het References-tabblad. Je kunt het volledige magazine ineens of per hoofdstuk downloaden.

Op dit moment zijn alle uitgaven van 2016 voor alle PADI-leden die hun lidmaatschap hebben verlengd beschikbaar. Elk kwartaal zal de meest recente editie van de publicatie aan de PADI Library worden toegevoegd.

Als jij je voor de digitale versie hebt ingeschreven ontvang je een e-mailbericht dat je publicatie in Zinio voor je klaar staat. Als je voor de gedrukte versie hebt gekozen zal het naar je postadres worden verstuurd.

The post The Undersea Journal-editie van het vierde kwartaal is nu beschikbaar via de PADI Library-app appeared first on PADIProsEurope.

PADI viert haar 25 miljoenste brevet!

De laatste 50 jaar heeft PADI duikers in elke uithoek van de wereld getraind. Met rasse schreden naderen we nu het 25 miljoenste brevet!

Om de 50 ongelooflijke jaren als The Way the World Learns to Dive® te vieren, nodigen we de duiker met brevetnummer 25.000.000 uit om met ons mee te gaan op de droomreis naar het Groot Barrièrerif van Australië.

winddreamdive_new

Als jij de brevetterende instructeur van dit mijlpaalbrevet bent mag je ook je koffers pakken om samen met je cursist en zijn/haar duikbuddy dit gedenkwaardige moment te vieren.

ONTDEK HET GROOT BARRIÈRERIF VAN AUSTRALIË

Het Groot Barrièrerif, het grootste individuele stelsel van levende organismen van de wereld, bestaat uit bijna 2900 afzonderlijke riffen, 600 continentale eilanden en 300 koraaleilanden. Duikers bewonderen het rif vanwege dienst biodiversiteit en schoonheid. Het rif herbergt een fantastische verzameling zeeleven waar onder schildpadden, roggen en zelfs dwergvinvissen.

De feestelijke activiteiten omvatten:

 • Drie nachten aan boord van de Spoilsport van Mike Ball Dive Expeditions voor een duikavontuur op het Groot Barrièrerif
 • Retourticket (economy) naar Cairns, Australië
 • Vier nachten verblijf in Cairns, Australië
 • Dagtrip naar het Daintree-regenwoud, een werelderfgoedplek

The post PADI viert haar 25 miljoenste brevet! appeared first on PADIProsEurope.

Vraag op de valreep nog een exclusieve ‘50e verjaardag’-versie van je brevetpas aan

Sommige dingen maak je maar eens in je leven mee: de komeet van Halley bijvoorbeeld, en een speciaal brevetpasje met opdruk van de 50e verjaardag van PADI. Alleen PADI-leden die in 2061 waarschijnlijk nog in leven zijn krijgen de komeet mogelijk nog te zien. Maar iedereen die dit bericht leest kan nog vóór het einde van het jaar het zwarte, exclusief voor leden, ‘50e verjaardag’-brevetpasje aanvragen. Los van de onbetwiste allure van het pasje, is er een aantal andere redenen om je huidige brevetpas te vervangen.

pro_50th-jpg

Allereerst (degenen die de komeet nog verwachten te kunnen zien kunnen deze reden overslaan) om dezelfde reden als dat je van Facebook een melding ontvangt om je profielfoto te updaten omdat je foto al minimaal vijf jaar hetzelfde is. Je voorkomt hiermee dat je niet meer wordt herkend als naar je duikpas gevraagd wordt en in verlegenheid wordt gebracht als dit je als reisleider van een groepje duikers overkomt. Vergelijk jezelf in de spiegel met de foto op je pas en beoordeel of jij jezelf nog wel van de foto herkent.

old-card

Een tweede reden is het goede voorbeeld geven: als jij je pasje vernieuwt en andere mensen dit laat zien, zullen klanten geneigd zijn ditzelfde te doen. Zorg er trouwens ook voor dat je beschikt over een eCard en dat je deze gebruikt (leden die hun lidmaatschap hebben verlengd, en een account bij ScubaEarth hebben, hebben toegang tot gratis eCard’s). Vergeet niet dat vervangingspasjes tevens een inkomstenbron zijn.

Ten derde kun je iets goeds voor het onderwaterwereld doen – er is een speciale ‘50e verjaardag’-versie met opdruk van Project AWARE als je daarnaast een donatie doet. En je weet het, die donatie wordt gebruikt voor iets goeds.

Het zwarte, exclusief voor leden, ‘50e verjaardag’-brevetpasje van PADI was zo populair dat het drie maanden te vroeg al uitverkocht was; de pasjes zijn opnieuw besteld zodat er de rest van het jaar voldoende zouden moeten zijn maar dit is echt de laatste kans om zo’n speciaal pasje aan te vragen. Surf naar de PADI Pros’-pagina voor meer informatie en om het pasje te bestellen.

The post Vraag op de valreep nog een exclusieve ‘50e verjaardag’-versie van je brevetpas aan appeared first on PADIProsEurope.

Longaandoeningen herkennen

Acute longaandoeningen zijn een van de meest ernstige en levensbedreigende duikongevallen. Voor duikprofessionals is het daarom van wezenlijk belang om deze aandoeningen tijdig te herkennen en erop te reageren. Acute longaandoeningen kunnen langdurige en ernstige gevolgen hebben waardoor ze onmiddellijke zorg nodig hebben. Hier vind je enkele van de meest algemene longaandoeningen die duikers kunnen overkomen:

Onder water veroorzaakt longoedeem (IPE)

IPE is een van de vele vormen van longaandoeningen die duikers kunnen oplopen. Algemene symptomen van IPE bij duikers die onder water zijn of net nog onder water waren, zijn pijn op de borst, roze schuimig slijm en kortademigheid.

IPE is een ophoping van vocht in de longen die deels veroorzaakt is door onder water te zijn. IPE treedt op als de vloeistofdruk buiten de longen uit evenwicht raakt waardoor teveel vloeistof zich in de longweefsels opbouwt. Als je onder water bent kan de vloeistofdruk in de haarvaten rond je longen oplopen. Het drukverschil kan door een aantal risicofactoren verergeren waardoor een verhoogd risico op een oedeem (zwelling) ontstaat. Je kunt het risico op IPE verkleinen door rekening te houden met enkele algemene risicofactoren zoals teveel vochtinname, oververmoeidheid en hoge bloeddruk, maar ook obesitas.

Longoverdruksyndroom

Een longoverdruksyndroom is het gevolg van lucht dat in de longen opgesloten raakt door een belemmering van de luchtwegen of doordat de adem wordt ingehouden, waarna de lucht tijdens de opstijging uitzet en de longen meer uitzetten dan wat ze aankunnen. Dit kan leiden tot een longbarotrauma (longoverdrukverwonding) dat zich kan manifesteren als een pneumothorax (klaplong), subcutaan of mediastinaal longemfyseem, of arteriële luchtembolie. Longoverdrukverwondingen kunnen voorkomen worden door te laten controleren of je medisch gezien geschikt bent om te duiken, door nooit je adem in te houden als je gebruik maakt van duikapparatuur, en niet te snel op te stijgen.

Longembolie (PE) oxygen_demandvalve

Een PE is een andere, gevaarlijk longaandoening die kan optreden zonder te duiken maar wel lijkt op een duikverwonding. Bij een PE wordt de bloedstroom in de longvaten geblokkeerd door vetophopingen of bloedproppen. Algemene symptomen van een longembolie zijn pijn op de borst, zwelling van de halsaders en een verhoogd bewustzijnsniveau of flauwvallen.

Een longembolie leidt vaak tot een sterke daling van de bloeddruk en het hartminuutvolume. Een acute longembolie leidt vaak tot symptomen die voor de persoon zelf waarneembaar zijn, maar een zich langzaam ontwikkelende chronische longembolie kan ongemerkt optreden. Risicofactoren zijn hartziekten, obesitas, roken en hoge bloeddruk. Aandoeningen zoals diep-veneuze trombose (DVT) die na een lange periode van stilzitten kan optreden (zoals tijdens een lange vlucht), kunnen leiden tot een longembolie omdat bloedpropjes die door DVT ontstaan de longvaten mogelijk blokkeren.

Als je denkt dat een duiker één van deze aandoeningen heeft moet je hem uit het water halen, zuurstof toedienen en direct medische hulp te zoeken. Het is belangrijk dat er bij alle gevallen grondig medisch onderzoek wordt gedaan vanwege het risico op complicaties achteraf.

Surf voor meer informatie over longgezondheid en duiken naar DAN.org/Health.

H_DAN_LogoYDSA

The post Longaandoeningen herkennen appeared first on PADIProsEurope.

Miljoenen duikers

25milPADI viert dit jaar haar 50e verjaardag. Een halve eeuw betrokkenheid bij de duikindustrie en met name bij duikinstructie. Die betrokkenheid komt hoofdzakelijk door PADI-leden en de duikers die zij brevetteren. Vijftig is een indrukwekkend getal, maar in de zeer nabije toekomst behalen we een nog indrukwekkender getal: 25.000.000. Een enorm groot getal. Het is net iets meer dan de volledige bevolking van Australië. We hebben het hier over het enorme aantal duikers. Kenners voorspellen dat rond december 2016 of januari 2017 een PADI-lid de 25 miljoenste duiker zal brevetteren.

Malaysia/Borneo Video & Photo Shoot-July 2007Vanzelfsprekend is er iets bijzonders in de maak voor zowel de duiker (en buddy) die het 25 miljoenste brevet behaalt, als voor het PADI-lid dat het brevet uitgeeft. Het gerucht gaat dat er een duikreis naar het paradijs op de planning staat…

Spoedig meer details maar blijf in de tussentijd doen waar je goed in bent: het opleiden van zelfverzekerde en bekwame duikers. Tenslotte is dat nou precies wat tot deze ongelooflijke mijlpaal heeft geleid.

Kortom, houd de verjaardagviering in leven, laat duikers weten dat zij onderdeel uitmaken van iets heel groots en belangrijks, en blijf werken aan de volgende 25 miljoen PADI-brevetten.

The post Miljoenen duikers appeared first on PADIProsEurope.