De vitale functies in de gaten houden

Door medewerkers van DAN

In staat zijn om snel en correct spoedeisende hulp te verlenen kan bij een cursist of een buddy het verschil betekenen tussen leven en dood. Ongeacht hoeveel ervaring je hebt met het omgaan met en reageren op noodsituaties, moet je de meest basale vaardigheden, zoals de vitale functies in de gaten houden, regelmatig opfrissen om optimale zorg te kunnen verlenen. Door je training heb je kennis gemaakt met het in de gaten houden van de vitale functies maar heb je die vaardigheden waarschijnlijk niet hoeven oefenen. Een nauwkeurige bepaling van iemands lichamelijke gesteldheid biedt ambulancepersoneel niet alleen nuttige informatie op basis waarvan zij zorg kunnen verlenen. Medische zorg kan ook sneller verleend worden en een waardevolle indicatie geven van de toestand van de patiënt. In welke mate ben jij voorbereid om je levensreddende vaardigheden in te zetten om een patiënt te monitoren?

Tijd

Tijd is een belangrijk gegeven bij hulpverlening. Om een nauwkeurige tijdslijn van de symptomen van de patiënt op te stellen moet je de toestand van de patiënt regelmatig checken. Tijdslijnen kunnen worden ingezet om te bepalen of de toestand van een patiënt verslechtert, en kunnen medisch ingrijpen voorschrijven. Bij ernstig zieke patiënten moeten hun vitale functies elke paar minuten gecontroleerd worden, terwijl patiënten die stabiel zijn slechts elk uur op hun vitale functies gecontroleerd moeten worden.

Mate van responsiviteit

De mate van responsiviteit van een patiënt kan een van de meest veelzeggende indicatoren zijn van iemands welzijn. De mate van responsiviteit wordt doorgaans bepaald aan de hand van vier basisvragen:

Hoe heet je?

Waar zijn we?

Hoe laat is het?

Wat is er gebeurd?

Als iemand al deze vragen redelijk nauwkeurig kan beantwoorden kun je de mate van responsiviteit kwantificeren als “Alert en georiënteerd ten aanzien van persoon, plaats, tijd en gebeurtenis”. Als een patiënt deze vragen niet kan beantwoorden of bewusteloos is, kun je de mate van responsiviteit verder vaststellen door verbale stimuli of pijnprikkels. Hoewel dit nuttige informatie is voor professionele hulpverleners, is het onwaarschijnlijk dat jij als duikprofessional hierdoor andere zorg verleent.

Hartslag

De hartslag kan een zeer effectieve indicator van de mate van iemands welzijn zijn, vooral als er op meer indicatoren wordt gelet dan alleen de hartslag. Om de hartslag te bepalen plaats je twee vingers zachtjes op ofwel de halsslagader (zijdelings van de luchtpijp) of de pols van de patiënt (net onder muis van de duim). Als je geen hartslag kunt vinden moet je eerst goed kijken waar je vingers zich bevinden en vervolgens ervoor zorgen dat je niet te hard of juist te zacht drukt. Let niet alleen op de snelheid van de hartslag maar ook de kracht en mate van regelmaat omdat dit belangrijke factoren kunnen zijn bij het bepalen van de ernst van een verwonding.

Ademhaling

Het menselijk lichaam kan niet langer dan enkele minuten zonder zuurstof. Je moet daarom voortdurend de ademhaling van een patiënt in de gaten houden. Omdat veel mensen hun ademhaling aanpassen als ze weten dat je hun ademhalingen aan het tellen bent begin je direct met tellen zodat je de hartslag van de patiënt hebt gemeten. Luister aandachtig naar het geluid van de ademhalingen. Een fluitende, stokkende of zware ademhaling duidt mogelijk op bepaalde aandoeningen waar medisch personeel wat mee kunnen.

Voor meer informatie over de gezondheid en veiligheid van duikers voor de duikprofessional kan je je inschrijven voor Bottom Time, de eNieuwsbrief van DAN voor duikprofessionals.

The post De vitale functies in de gaten houden appeared first on PADIProsEurope.

Hoger liggend doel: PADI’s vier pijlers van verandering

De afgelopen 50 jaar is PADI® uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk van duikcentra, -resorts en individuele professionals die veel meer doen dan alleen maar lesgeven, duikapparatuur verkopen en duiktrips organiseren. PADI-leden veranderen dagelijks de levens van nieuwe duikers. Gezamenlijk hebben we miljoenen duikers, ambassadeurs en beschermers van onze waterwereld gebrevetteerd.

En onze waterwereld heeft elke duiker, ambassadeur en beschermer nodig. Acht miljoen ton aan plastic belandt ieder jaar in zee. Er is zoveel plastic dat we termen hanteren als “plastic soep” om de enorme ophoping te omschrijven. Hogere temperaturen en verzuring van het zeewater hebben 20 procent van de koraalriffen ter wereld vernietigd. Overbevissing is onstuitbaar. Sommige haaiensoorten worden acuut met uitsterven bedreigd, hun aantallen zijn al met 80 procent geslonken – als deze toproofdieren verdwijnen geraken complete ecosystemen uit balans.

Als collectief moet PADI zich inspannen om de krachten te bundelen en te handelen in het algemeen belang. Door duikers zich bij de PADI-familie aan te laten sluiten en hen actie te laten ondernemen bij kwesties die van belang zijn voor onze branche, kunnen we een nog sterkere katalysator van verandering worden. Als we duikers van over de hele wereld plaatselijk meer betrokken kunnen maken, is wereldwijde verandering onafwendbaar.

Dit is de reden waarom in 2016 PADI’s vier pijlers van verandering werden gelanceerd. Deze vier initiatieven dragen bij aan het hierboven beschreven, hoger gelegen doel:

GEZONDHEID VAN DE WERELDZEEËN: Wereldwijde inspanningen steunen om te zorgen voor een gezonde waterwereld. Partneren met Project AWARE om de zee te ontdoen van afval, en partnerschappen aangaan om over de hele wereld te zorgen voor beschermde mariene gebieden.

 

BESCHERMING VAN ZEEDIEREN: Biodiversiteit van het zeeleven beschermen. Project AWARE® en andere organisaties steunen die zich hard maken voor de invoering van wetgeving, de voorlichting van de gemeenschap, en de strijd tegen het ontvinnen van haaien en overbevissing.

 

MENSEN EN DE GEMEENSCHAP: Meer doen ter ondersteuning van de bouw van een duikinfrastructuur en voorlichting van de plaatselijke bevolking om duurzamer te worden. Plaatselijke gemeenschappen voorlichten en ondersteunen om bij te dragen aan een goede gezondheid van de wereldzeeën en aan de bescherming van zeedieren.

 

GEZONDHEID EN WELZIJN: Als we de wereld van buiten af helpen genezen, genezen we deze ook van binnen uit. Veel mensen putten hoop voor hun toekomst uit duiken. Verhalen over overwinningen op tegenspoed, ziekte en lijden, getuigen van de genezingskracht die van duiken uitgaat. Deel de wonderbaarlijke verhalen over persoonlijke transformatie met anderen zodat zij er baat bij hebben.

Deze krachtige boodschappen doen wat met mensen. Zij willen dan betrokken raken bij instanties die een concreet verschil kunnen maken. Maar daarover moeten zij wel eerst geïnformeerd worden. Het is dan ook van belang om de boodschap te verkondigen. Kijk naar je huidig communicatieplan en neem deze initiatieven mee in het plan op een manier die past bij je plaatselijke omgeving. Waarschijnlijk heb je dit al gedaan maar prioriteit geven aan het informeren van mensen over dit collectieve commitment is een krachtige manier om het aantal duikers, ambassadeurs en beschermers van onze waterplaneet uit te breiden.

Er is geen betere dag om je betrokkenheid bij de vier pijlers van verandering te benadrukken dan 22 april 2017, de Dag van de Aarde. Sinds 1970 richtte de Dag van de Aarde zich op milieukwesties en was de dag de stem van een wereldwijd groeiend milieubewustzijn. Inmiddels, 47 jaar later, blijft de Dag van de Aarde mensen inspireren, ideeën uitlokken, passie aanwakkeren en mensen tot actie aanzetten. Het is een perfecte gelegenheid om je plaatselijke gemeenschap te informeren over je inspanningen ten behoeve van het milieu. Dit soort nieuwsberichten zal waarschijnlijk ook door de plaatselijke media goed worden opgepikt.

The post Hoger liggend doel: PADI’s vier pijlers van verandering appeared first on PADIProsEurope.

Save the Date: PADI-vrouwenduikdag in 2017

padi-womens-day-2-620x413

In 2016 deden zowel mannen als vrouwen mee aan een van de meer dan 700 PADI® Women’s Dive Day-evenementen die in 77 landen, van de Verenigde Staten tot de Maldiven, Thailand tot Turkije en alles daar tussen in, gehouden werden. Nieuwe en ervaren duikers kwamen samen om zich op te tuigen voor alle soorten activiteiten, van een high tea op de hoge golven tot aan duiken met haaien en onderwaterschoonmaakacties.

Maak onderdeel uit van de derde editie van de jaarlijkse PADI-vrouwenduikdag op 15 juli 2017. Promoot je duikcentrum en versterk zowel de plaatselijke als de wereldwijde duikgemeenschap door een evenement te organiseren.

wdd17_logo_web-315x162

Binnenkort kun je je inschrijven.

The post Save the Date: PADI-vrouwenduikdag in 2017 appeared first on PADIProsEurope.

Hoe je duikbriefings te perfectioneren

Door John Kinsella

“Ik had je een kortere briefing willen geven, maar ik had geen tijd” Een allesomvattende en beknopte duikbriefing vereist de nodige inspanning en focus.

fiji10_712prvw

Soms vragen de kleine dingen enorm veel inspanning. Neem bijvoorbeeld een duikbriefing. Deze algemene, korte presentatie heeft een grote invloed op de duik. Met name in het licht van het artikel over risicomanagement in The Undersea Journal van het eerste kwartaal van 2017, is het slim om ervoor te zorgen dat duikbriefings regelmatig worden beoordeeld, becommentarieerd en verbeterd.

De in het UJ-artikel genoemde rechtszaak draaide om het probleem dat een duikleider geen informatie verstrekte over potentiële omgevingscondities. Het feit dat deze omgevingscondities niet genoemd werden, was van grote invloed op de uiteindelijke uitspraak van het gerechtshof: de duikleider kreeg het merendeel van de schuld, ook al had de duiker een vrijwaringsformulier ondertekend en een eenvoudige procedurefout gemaakt.

Wat moet je dan wel in een briefing bespreken? Een goed begin is om de lesmiddelen voor de Divemaster door te nemen. Met name de leitjes! Er zijn 10 onderdelen die je moet behandelen:

1 – Naam van de duikstek
2 – Beschrijving van de duikstek
3 – Jouw rol
4 – Technieken om het water in en weer uit te gaan
5 – Duikprocedures
6 – Noodprocedures
7 – Doornemen van de (hand)signalen
8 – Lijst van duikers en het vormen van buddyparen
9 – Omgevingsoriëntatie
10 – Buddycheck

Enkele van deze zijn simpel en spreken voor zich. Andere onderwerpen hebben wat meer aandacht nodig. Onder beschrijving van de duikstek, bijvoorbeeld, moet je het bodemverloop, interessante wetenswaardigheden, gevaren, duikcondities, diepte, kompaskoersen, faciliteiten, nooduitrusting, enz. behandelen. Neem de gevaren en duikcondities grondig door, maar zonder negatief over te komen. Als er bijvoorbeeld getijdestroming staat, dan maak je daar, zelfs als je bij doodtij duikt, melding van (en hoe je hiermee omgaat of vermijdt).

Fiji10_568prvw.jpg

Bij enkele van deze onderwerpen draait het ook om duikprocedures, vooral als er aanbevolen procedures zijn om met speciale, plaatselijke gevaren of omgevingscondities om te gaan. Benoem bij duikprocedures de onderwerpen zoals aanbevolen koers, hoe je problemen kunt vermijden die veroorzaakt kunnen worden door de gevaren en duikcondities van de duikstek, veiligheidsstops, luchtreserve, hoe de groep al dan niet bij elkaar moet blijven, enz. De meeste onderwerpen verschillen per duikstek.

Bij noodprocedures moeten plaatselijke protocollen behandeld worden over bijvoorbeeld de groep of buddy kwijtraken, wat te doen als je (bijna) zonder lucht komt te zitten, procedures om duikers terug naar de kant of boot te roepen, oppervlaktesignaleringsmiddelen, enzovoort. Ook hier geldt dat je de duikers niet bang moet maken maar het is wel bijzonder belangrijk om allesomvattend te zijn.

Hoe verwerk je dit alles in een fraaie, beknopte briefing? Gek genoeg kost het wat tijd om onnodige, technische details, jargon en kleine details weg te laten. Dit is wel nodig om te voorkomen dat je briefing zijn uitwerking mist.

Een goed begin is om deze details voor elke duikstek waar je gaat duiken te noteren. Dit doe je niet alleen omdat je daarmee een soort van checklist hebt zodat je niets overslaat, maar ook omdat je alleen al door het noteren je er goed over na denkt en de kans kleiner wordt dat je iets vergeet. En er is geen betere manier om input van medewerkers of klanten te verzamelen dan om hen een exemplaar van de briefing te geven en te vragen om hun feedback.

Bondigheid, relevantie en impact zijn hierbij van groot belang: neem de tijd en moeite om dit te bereiken.

The post Hoe je duikbriefings te perfectioneren appeared first on PADIProsEurope.

Sneller te downloaden Digitale brevetteringsbundels nu beschikbaar

Om gebruikers met beperkte internetverbinding tegemoet te komen is de digitale Open Water Diver-brevetteringsbundel – Offline (Engels), artikelnr. 60460-1, aangepast. Deze thuisstudiebundel is er nu in twee downloadopties: 1) de PADI Open Water Diver Touch™, één groot bestand met daarin video’s geïntegreerd, en 2) een digitaal PADI Open Water Diver-handboek, waarin de quizzen en examen samen met de kennistoetsen zijn ‘embedded’. Zodra de gebruiker een verbinding met het internet heeft kan deze versie worden opgeslagen en de gegevens kunnen worden geüpload. Cursisten behouden toegang tot de digitale versies van de Recreational Dive Planner (RDP-tabel) en eRDPML™. De PADI Open Water Diver-video met hoge resolutie is nu ook los van de Touch beschikbaar en kan worden gedownload in zes losse bestanden van lage resolutie (inclusief de inleiding en vijf hoofdstukken).

Cursisten hebben de optie om alle twee de versies van de digitale brevetteringsbundel (offline studiematerialen), afhankelijk van hun internetaansluiting en opslagcapaciteit van hun apparaat te downloaden. Aangezien de bestandsgrootte van de losse video’s en handboek kleiner is, zijn de bestanden zelfs bij een langzame internetverbinding snel te downloaden. Daarnaast kunnen gebruikers de bestanden afzonderlijk of allemaal tegelijk downloaden wat hen nog meer flexibiliteit biedt als zij de studiematerialen willen benaderen.

VEEL GESTELDE VRAGEN

V: Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de twee versies van dit product?
A:
De Open Water Diver Touch, met geïntegreerde video’s van hoge resolutie, moeten als één bestand worden gedownload. Dit kan het beste met een snelle internetverbinding. De meer compacte optie met losse bestanden bestaat uit het Open Water Diver-handboek en de zes gecomprimeerde Open Water Diver-videobestanden. Cursisten kunnen steeds slechts één video downloaden of alle zes gelijktijdig (afhankelijk van beschikbare bandbreedte en tijd).

V: Hoe kan een cursist aan dit product komen?
A:
Zodra nieuwe en bestaande cursisten hun digitale Open Water Diver-brevetteringsbundel (offline) hebben geregistreerd en in de PADI Library App hebben ingelogd, hebben zij toegang tot beide versies. Ze krijgen dan de volgende onderdelen te zien:

 • Begin hierinstructies over hoe te beginnen
 • PADI Open Water Diver Touch (hoge-resolutiebestand)
 • PADI Open Water Diver-handboek
 • PADI Open Water Diver-video – Inleiding (lage-resolutiebestand)
 • PADI Open Water Diver-video – Section 1 (lage-resolutiebestand)
 • PADI Open Water Diver-video – Section 2 (lage-resolutiebestand)
 • PADI Open Water Diver-video – Section 3 (lage-resolutiebestand)
 • PADI Open Water Diver-video – Section 4 (lage-resolutiebestand)
 • PADI Open Water Diver-video – Section 5 (lage-resolutiebestand)
 • eRDPML (digitale versie)
 • RDP-tabel – metrieke stelsel (digitale versie)
 • RDP-tabel – Britse stelsel (digitale versie)

V: Zijn er instructies hoe je het handboek kunt doornemen en hoe je de video’s in lage resolutie kunt bekijken?
A:
Ja. De tweede bevestigingsmail die naar cursisten wordt gestuurd bevat instructies over hoe het product te openen. Ook bevat de mail informatie over de twee opties. Het ‘Begin hier’-onderdeel bevat eenvoudige stap-voor-stap-instructies over hoe je kunt beginnen. Daarnaast is er aan het begin van het digitale handboek informatie te vinden over de mogelijkheid om de video’s te streamen of te downloaden.

V: Kan een cursist met een bepaalde versie (hoge of juiste lage resolutie) van start gaan om vervolgens met een andere versie door te gaan zonder ingevoerde gegevens kwijt te raken?
A:
Ja, maar zodra een bepaalde versie geselecteerd is wordt wel aanbevolen om tijdens de cursus de bij aanvang gekozen optie te blijven hanteren. Als een cursist toch van versie wil veranderen worden de uitslagen van de kennistoetsen, quizzen en het examen, mits deze door de cursist zijn gemaakt en ingediend, opgenomen in het eDossier.

V: Hoe snel komt deze lage-resolutieversie in andere talen beschikbaar?
A:
In het derde kwartaal van 2017 komen de vertaalde studiematerialen in diverse talen beschikbaar.

The post Sneller te downloaden Digitale brevetteringsbundels nu beschikbaar appeared first on PADIProsEurope.

Voordelen My PADI Club™ voor de duikprofessional

De opdracht was simpel: “Schrijf over de voordelen van de My PADI Club voor de duikprofessional”. Ik ben ijverig aan de slag gegaan om alles wat ik kon vinden door te lezen en struinde elk stuk informatie af op ledenvoordelen. Dit duurde op zich niet lang – de moeilijkheid zat hem meer in het grote aantal voordelen en commerciële mogelijkheden. Ik wist gewoon niet waar ik moest beginnen.

Voor mocht je een tijdje geen nieuws meer hebben gelezen, volgt hier een beknopt overzicht van de nieuwe My PADI Club. My PADI Club is een digitaal platform dat van elke computer of mobiel apparaat te benaderen is. Het platform maakt het klanten makkelijker om de stap te zetten te leren duiken, en duikers om te blijven duiken en hun passie met anderen te delen. Duikers kunnen er met gelijkgestemde duikers contact leggen, duikervaringen delen, hun duiken vastleggen, de informatie vinden die hen aanspoort te blijven duiken, en bij de PADI-leden geld besparen op duikapparatuur en cursussen. Het platform biedt duikers de online tools, ondersteuning vanuit de duikgemeenschap, advies van de experts, en informatie en besparingsmogelijkheden waardoor zij voor de rest van hun leven duiker en ambassadeur van de waterwereld worden.

My PADI Club is een mogelijkheid voor de duikindustrie om gezamenlijk meer mensen te interesseren voor de sport en om van hen duikende ambassadeurs te maken. Het platform is er specifiek op gericht om de drempel voor nieuwe duikers weg te nemen om te leren duiken. Maar ook om de belangrijkste redenen weg te nemen waarom gebrevetteerde duikers met duiken stoppen. Hier volgen vijf belangrijke voordelen voor alle verschillende soorten duikprofessionals:

Voordeel voor de professional 1: Je duikcentrum uitbouwen

My PADI Club is hét middel om meer duikers te werven en te behouden. Het platform stimuleert klanten om te leren duiken en om bij jou vervolgcursussen te volgen. My PADI Club zorgt voor meer omzet door klanten korting op apparatuur en PADI-cursussen te bieden waardoor er voor hen extra reden is om te blijven investeren in duikapparatuur en duikcursussen. De My PADI Club-kortingen op apparatuur worden ondersteund door de grotere fabrikanten van duikapparatuur, waar onder Aqua Lung, Cressi, Fourth Element, Hollis, Lavacore, Oceanic, Sherwood Scuba, SCUBAPRO/UWATEC, SUUNTO en TUSA.

My PADI Club-leden profiteren van exclusieve kortingen op trainingsprogramma’s zoals PADI eLearning® voor duikers die aan vervolgcursussen deelnemen. Of PADI ReActivate®, voor hen die wat hulp kunnen gebruiken om weer actief te worden in de duikgemeenschap of die hun vaardigheden op peil willen houden.

Voordeel voor de professional 2: Meer geld verdienen

My PADI Club biedt alle PADI-duikcentra, -resorts en –professionals een nieuwe inkomstenbron: je krijgt commissie voor elke duiker die lid wordt. PADI-professionals ontvangen 5 US$, PADI-duikcentra en –resorts ontvangen 15 US$, en PADI Five Star-duikcentra en –resort ontvangen 20 US$. (Later volgen de vergoedingen in andere valuta.)

Voordeel voor de professional 3: Relatie met klanten versterken

My PADI Club koppelt leden rechtstreeks aan duikers en cursisten. De Buddy Finder en het duiklogboek kunnen de band die klanten hebben met je duikcentrum versterken als jij hen stimuleert om deze tools te gebruiken. Dankzij gepersonaliseerde Go Dive! Alerts kun je favoriete duikstekken en voorkeurscondities selecteren om geen kans voorbij te laten gaan om met klanten een mogelijk geweldige duik te maken. Volg de reis van je klanten en blijf tijdens die reis met hen aangesloten.

Voordeel voor de professional 4: Volledige toegang

My PADI Club biedt je al deze tools en features zonder dat je er voor hoeft te betalen. Voor jou geldt geen contributie. Als PADI-professional met lopend lidmaatschap kun je van alle voordelen gebruik maken door alleen maar je gegevens achter te laten. Word een hoeksteen van de grootste duikgemeenschap van de wereld. Meng je in de conversaties, deel je avonturen en vind nieuwe duikbuddy’s.

Voordeel voor de professional 5: Gratis reclame maken en je duikcentrum promoten

My PADI Club is een platform waarop je evenementen kunt promoten, nieuwe klanten kunt vinden en meer omzet kunt genereren. In feite heb je gratis toegang tot miljoenen duikers overal ter wereld. Er is een plek binnen de Club waar je gratis promotie kunt maken. Je kunt ook je profiel aanpassen en gebruik maken van cursuscontactformulieren en banneradvertenties. Daarnaast is de Dive Site Locator (duikstek zoekfunctie) naadloos geïntegreerd. Er komt nog meer, zoals statistische rapportages op maat waardoor duikcentra zich kunnen richten op en kunnen communiceren met die duikers die interesse hebben getoond in bepaalde aanbiedingen.

Het mogelijk grootste voordeel is dat My PADI Club is ontstaan uit de ervaring die in meer dan 50 jaar in de duikindustrie is opgedaan. De Club is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door één van de meest vooraanstaande, onafhankelijke onderzoeksbureaus ter wereld, en volledig afgestemd op de klantvraag. My PADI Club is een uniek programma dat PADI-duikcentra, -resorts en -professionals de noodzakelijke tools aanreikt om meer omzet te behalen, meer geld te verdienen en een sterkere klantrelatie met duikers op te bouwen.

 

The post Voordelen My PADI Club™ voor de duikprofessional appeared first on PADIProsEurope.

Hollandse Nieuwe Course Directors!

17021414_10211281574050535_2851845850469935502_n16832336_10155139919700087_5728726611569927250_n

Afgelopen twee weken vond de Course Director Training Course plaats in Kota Kinabalu Maleisie. Onder de 45 deelnemers bevonden zich maar liefst twee Nederlandse kandidaten die geselecteerd waren voor deze unieke en bijzondere opleiding. Voor Lucky Divers uit Rotterdam, nam Pascal van der Lei deel. En voor Herman Lieven Duiksport was Paul Daver afgereisd naar de hoofdstad van Maleisisch Borneo.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de CDTC helemaal geen gelopen race zodra je geselecteerd bent. In tegendeel! Dan begint het pas. Na de strenge selectie en sollicitatieprocedure, is er heel veel voorwerk te verrichten. Eenmaal op locatie is het een slag der titanen om daadwerkelijk de eindstreep te behalen. De enorme hoeveelheid opdrachten en presentatie, de gigantische groepsdruk en de wetenschap dat je na het behalen tot de 1% van alle PADI Pro’s in de wereld behoort, maakt het een grote uitdaging. En een onvergetelijke belevenis.

Pascal en Paul hebben allebei succesvol de CDTC afgerond en mogen zich nu met trots PADI Course Director noemen. Namens PADI wil ik jullie heel hartelijk feliciteren met deze bijzondere prestatie. Ik weet hoe hard jullie er allebei voor gewerkt hebben dus het is jullie gegund. Ook natuurlijk de dive centers waar jullie IDC’s voor gaan geven. Heel hartelijk gefeliciteerd allen, met deze volgende fase van jullie ondernemerschap!

The post Hollandse Nieuwe Course Directors! appeared first on PADIProsEurope.